Καλώς ήρθατε στο Μητρώο Εκπαιδευτών Επαγγελματικής Κατάρτισης Δ.Π.Θ.

Το Κέντρο Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης (ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης αποτελεί Ανεξάρτητη Ακαδημαϊκή Μονάδα με βάση το εθνικό και ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο για τη Δια Βίου Μάθηση.

Κάθε   δράση   του   Πανεπιστημίου   και   των   μελών   του,   η   οποία   αφορά   στην επιμόρφωση, συνεχιζόμενη εκπαίδευση, κατάρτιση, και εν γένει στη Δια Βίου Μάθηση πραγματοποιείται υποχρεωτικά μέσω του Κέντρου Επιμόρφωσης και Δια Βίου Μάθησης του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και διέπεται από τους κανόνες που θέτει το θεσμικό πλαίσιο, η Σύγκλητος και ο Κανονισμός Λειτουργίας του. Το Κέντρο μπορεί να οργανώνει και να πραγματοποιεί κάθε μορφής έργο το οποίο σχετίζεται με τη Δια Βίου Μάθηση και κυρίως προγράμματα σπουδών μη τυπικής εκπαίδευσης, τα οποία οδηγούν στην απονομή αντίστοιχων πιστοποιητικών.

Μητρώο Εκπαιδευτών

Μπορείτε να εγγραφείτε στο μητρώο εκπαιδευτών του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Δ.Π.Θ. Παρακαλώ ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο βοήθεια.

Είσοδος Μελών Δ.Π.Θ.

Μπορείτε να συνδεθείτε στο μητρώο εκπαιδευτών του ΚΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ του Δ.Π.Θ. Παρακαλώ ακολουθήστε τις αναλυτικές οδηγίες που βρίσκονται στον σύνδεσμο βοήθεια.